Kruiskrag  e-Familie
Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Direkteur & Aanbieder  -  Chris Mostert
ENGLISH
KontakteKRUISKRAG e-FAMILIE

 BYBELKOLLEGE

(Geregistreer as Go tell Network)

( 2003/089511/23 )

ONS BANKREKENING SE BESONDERHEDE:

Kruiskrag - eFamilie,

ABSA

Tjekrekening 4081358852

Rustenburg.

MY e-POSADRES: kruiskrag1@gmail.co.za
FINANSIËLE ONDERSTEUNING:


  Ek is sedert 2007 voltyds besig met hierdie projek sonder enige amptelike finansiële ondersteuning. Deure gaan vir my oop in lande soos Pakistan, en   Indië. Nuwe bekeerlinge in die betrokke lande is egter arm, en is verstoot  a.g.v. hul  nuutgevonde  godsdienstige oortuiging. Hulle kom hoofsaaklik uit   Islam, Hindoeïsme, en Boedhisme. Hierdie Christene verlang ernstig om, vanweë hul godsdienstige agtergrond, meer effektief toegerus te word in die   Woord. Ek wil u vriendelik maar dringend vra om asseblief voorbidding te doen vir fondse. U ondersteuning in dié verband sal opreg waardeer word.   Die Bankrekeningnommer is: Kruiskrag eFamilie, ABSA tjekrekening 4081358852, Rustenburg. Sms 0825551946, of skryf in op hierdie webblad www.kruiskrag-efamilie.co.za  as u belangstel vir die weeklikse Nuusbrief. Ek benodig u eposadres.


Direkteur & Aanbieder  -  Chris Mostert