Kruiskrag  e-Familie
Rom 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Direkteur & Aanbieder  -  Chris Mostert
ENGLISH
Kontakte
     NUUSBRIEF